hotline: 0917.920.929

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty Cổ phần Nhật Thái Dương dược thành lập với sự xác nhập của hai công ty thành viên là Công ty Cổ phần Nhật Thái Dương và Công ty Cổ phần Thiên Sứ Việt Nam. Nhật Thái Dương chuyên đầu tư nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học, đem lại tiện ích cho cuộc sống. Hiện tại, Nhật Thái Dương không ngừng phát triển với tốc độ tăng trưởng vào top đầu các công ty cung cấp hàng tiêu dùng cho hệ thống siêu thị trong cả nước.

Rate this page