hotline: 0917.920.929

TẦM NHÌN

Tầm nhìn đến năm 2025 trở thành công ty lớn về cung cấp các sản phẩm tiêu dùng chất lượng, uy tín cho hệ thống siêu thị trong cả nước.

Tầm nhìn đến 2030 trở thành một trong những công ty phát triển các sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học tốt nhất Việt Nam.

5/5 - (1 bình chọn)